โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
5 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ 2566 จ.ชุมพร ที่พักโฮมสเตย์ริมน้ำบรรยากากาศดี อาหารทะเลสดๆ
5 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ 2566 จ.ชุมพร ที่พักโฮมสเตย์ริมน้ำบรรยากากาศดี อาหารทะเลสดๆ
กษ์เป็นเกาะเล็กๆของจังหวัดชุมพร บนเกาะมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีหมู่บ้านชาวประมงพักอาศัยอยู่ การเดินทางบนเกาะค่อนข้างสะดวก ธรรมชาติของเกาะอุดมสมบูรณ์ 1.โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ บ้านป้าเมียด - จ.ชุมพร

1