ที่พักมัลดีฟส์เมืองไทย
5 ที่พักมัลดีฟส์เมืองไทย ที่พักกลางน้ำ บรรยากาศดี
5 ที่พักมัลดีฟส์เมืองไทย ที่พักกลางน้ำ บรรยากาศดี
1. แพ 500 ไร่ (500 Rai Floating Resort) เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี แพ 500 ไร่ มีจุดเด่นที่เป็นอ่าวส่วนตัว ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนน้ำที่ใสสะอาดสีเขียวเข้มและอ่อนสลับไปมาและมีทัศนียภาพที่งดงาม ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด บรรยากาศในแพแบบสงบๆ ตั้งอยู่ที่ เขื่อนเชี่

1