จุดชมทะเลหมอก
7 จุดชมวิวทะเลหมอก ทั้งการเดินป่า นอนเต๊นท์ ชมทุ่งดอกไม้
7 จุดชมวิวทะเลหมอก ทั้งการเดินป่า นอนเต๊นท์ ชมทุ่งดอกไม้
ันแห่งความหนาวสีขาวนวลปกคลุมทั่วหุบเขา เมื่อเริ่มจางลงบริเวณเบื้องล่างจะปรากฏภาพป่าดงดิบอันแสนชุกชุม มีเทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตาอยู่ด้านหลังโดยจุดชมทะเลหมอกจะมีอยู่ 2 แห่งคือ จุดชมวิวกิโลเมตรที่30 และ 36 4. ดอยผาตั้ง ดอยผาตั้ง มีความสูงประมาณ 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นยอดดอยในเทือกเขาหลวงพระบาง
ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มจากบ้านปากลา เป็นเส้นทางที่ท้าทายนักเดินป่า เพราะต้องผ่านช่องเขาและผาสูง ระหว่างทางจะพบจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกกวางโตน พะลานหินแตก เป็นจุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้ จากนั้นจะถึง ผากำปั่น ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ ผาชนะได เมื่อเดินต่อไปจะถึงลานที่พัก น้ำตกห้วยพอก สิ้นสุดจุดหมาย รวมระยะทางประมาณ 6-7 กิโลเ

1