ข่าววันนี้ ข่าวดารา ข่าวกีฬา อาชญากรรม ดูดวง ความรัก ผู้หญิง ท่องเที่ยว กระทู้เด็ด

หนุ่มๆอ่านด่วน! ผู้ชายก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้นะหนุ่มๆอ่านด่วน! ผู้ชายก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้นะ

ความผิดปกติของเต้านมใช่ว่าจะเกิดได้เฉพาะในเพศหญิง ในเพศชายก็เกิดความผิดปกติได้เช่นกัน!


เต้านมเป็นอวัยวะแสดงเอกลักษณ์ของเพศหญิง เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงดูลูก ในขณะที่เต้านมไม่มีหน้าที่พิเศษอันใดสำหรับเพศชาย ธรรมชาติจึงให้ผู้ชายมีหน้าอกแบนราบ แต่ในผู้ชายบางรายอาจมีเต้านมนูนหรือมีเนื้อมากกว่าผู้ชายทั่วไป ทำให้เกิดความคับข้องใจว่าทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นๆ หรืออาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเป็นโรคร้ายหรือเป็นมะเร็งเต้านม ในบทความนี้จึงขอเล่าถึงภาวะเต้านมโตในผู้ชายว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไร 

เมื่อผู้ชายมีเต้านมใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง จำเป็นต้องตรวจเต้านมอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยแยกโรค แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. เต้านมโตจากไขมันบริเวณใต้หัวนมเพิ่มขึ้น โดยไม่ได้มีเนื้อเต้านมเพิ่มมากขึ้น (pseudogynecomastia)
2. เต้านมโตจากภาวะที่มีเนื้อเต้านมเพิ่มขึ้น (gynecomastia)
3. มะเร็งเต้านม 

เต้านมโตจากไขมัน

เกิดเนื่องจากมีเนื้อไขมันเพิ่มมากขึ้น อาจสังเกตได้ว่าผู้ชายอ้วนส่วนใหญ่มีเต้านมโตกว่าผู้ชายผอม กรณีนี้ไม่ต้องทำอะไร ไม่มีอันตราย ถ้าผอมลงเต้านมจะเล็กลงได้เอง 

เต้านมโตจากเนื้อเต้านม

ในภาวะนี้ร่างกายมีการสร้างเนื้อเต้านมเหมือนในเต้านมผู้หญิง ลักษณะอาการมี 2 แบบ คือ 

กลุ่มที่ 1 เต้านมโตเฉยๆ ไม่เจ็บ กลุ่มนี้มักไม่สังเกตว่าตนเองมีเต้านมโต มักเป็นมานานเป็นปีกว่าจะทราบ หรือบางครั้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายประจำปีเป็นผู้ตรวจพบ ซึ่งมักเป็นชายสูงอายุ 

กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มที่มีเต้านมโตร่วมกับมีอาการปวดหรือกดเจ็บ และเนื่องจากเต้านมจะโตขึ้นเร็วจึงทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักรีบมาพบแพทย์ 

การตรวจร่างกายอาจช่วยแยกระหว่างเต้านมโตจากไขมันกับเต้านมโตจากเนื้อเต้านม ถ้าเป็นจากไขมันจะคลำได้เป็นเนื้อไขมันนิ่มๆ ไม่มีลักษณะนูน แต่ถ้าเต้านมโตจากเนื้อเต้านมจะสามารถใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้คีบเนื้อเต้านมใต้หัวนมได้เป็นแผ่นนูน 

สาเหตุการเกิดเต้านมโตจากเนื้อเต้านมมาจากความไม่สมดุลระหว่างการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศหญิงชนิดเอสโตรเจน (estrogen) กับฮอร์โมนเพศชายที่เนื้อเยื่อเต้านม ซึ่งความไม่สมดุลนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงของช่วงอายุ เช่น ในเด็กชายเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 13-14 ปี อัณฑะจะผลิตฮอร์โมนเพศหญิงชนิดเอสโตรเจน ในปริมาณค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรน (testosterone) ดังนั้นเด็กวัยรุ่นชายจึงมีโอกาสพบเต้านมโตได้บ่อย แต่ไม่ต้องกังวลเพราะภาวะนี้จะเป็นชั่วคราว มักเป็นอยู่ประมาณ 6 เดือนแล้วค่อยๆ หายไป

สำหรับช่วงอายุอื่นๆ มีโรคหรือภาวะอีกหลายชนิดที่ทำให้เกิดเต้านมโตจากเนื้อเต้านม ซึ่งเกิดจากกลไกดังนี้ 

- ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นในผู้ชาย เช่น เกิดจากเนื้องอกบางชนิดที่อัณฑะ มะเร็งบางชนิด ได้แก่ มะเร็งที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์สืบพันธุ์ (germ cell origin) มะเร็งปอดบางชนิด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งไต เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต มะเร็งหรือเนื้องอกเหล่านี้สามารถเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้ร่างกายมีฮอร์โมนเพศหญิงเกิน 

- ระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนลดลง อัณฑะเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชาย บางภาวะอัณฑะมีความสามารถผลิตฮอร์โมนได้น้อยลง เช่น อายุมากขึ้น จะสังเกตได้ว่าภาวะเต้านมโตพบในชายสูงอายุได้มากกว่าชายหนุ่ม นอกจากนี้ยาเคมีบำบัดบางชนิดมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ในอัณฑะ ทำให้อัณฑะผลิตฮอร์โมนเพศชายได้น้อยลง 

- ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยาหม้อ ยาลูกกลอน (ซึ่งยา 2 อย่างหลังนี้มักมีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม) ยาขับปัสสาวะชื่อ spironolactone ยารักษาโรคกระเพาะชื่อ cimetidine ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมนเพศชายที่ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ในกรณีที่ภาวะเต้านมโตเกิดจากยา การหยุดยาจะทำให้เนื้อเต้านมเล็กลงและอาการเจ็บลดลง ซึ่งมักจะดีขึ้นภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ตามถ้าพบภาวะเต้านมโตมานานเกิน 1 ปี ถึงแม้หยุดยาอาการอาจไม่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากเต้านมบางส่วนกลายเป็นพังผืดซึ่งจะไม่หาย 

มะเร็งเต้านมในผู้ชาย

ผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่พบน้อยกว่าผู้หญิงมาก โดยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านม 100 คน จะพบผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมได้ 1 คน มะเร็งเต้านมมักจะเป็นข้างเดียว โดยจะคลำได้เป็นก้อนแข็งและมักติดอยู่กับที่ มะเร็งเต้านมในผู้ชายตรวจพบได้ง่าย เพราะหน้าอกแบนราบไม่มีเนื้อเต้านมมากเท่าเพศหญิง จึงสามารถคลำได้เป็นก้อนชัด แต่การที่ผู้ชายไม่มีเนื้อเต้านม การดำเนินโรคจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าผู้หญิง มะเร็งสามารถลุกลามเข้าผนังหน้าอกได้เร็วกว่า ทำให้บางครั้งต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรืออาจร่วมกับการฉายแสงก่อนจึงจะสามารถผ่าตัดได้ นอกจากก้อนแข็งแล้ว ยังอาจพบลักษณะร่วมอย่างอื่น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังหรือหัวนม ได้แก่ ผิวหนังบุ๋ม หัวนมบุ๋ม มีน้ำหรือเลือดออกจากหัวนม ถ้าพบลักษณะดังกล่าวอย่านิ่งนอนใจ ควรรีบพบแพทย์myomu 

กล่าวโดยสรุป ภาวะเต้านมโตถ้าเป็นทั้ง 2 ข้าง ซึ่งอาจเป็นมากน้อยไม่เท่ากันระหว่างเต้านม 2 ข้าง โดยทั่วไปเกิดจากเต้านมมีเนื้อเต้านมมากเกินไป ถ้าเป็นในช่วงวัยรุ่นหรือวัยสูงอายุไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าเป็นในช่วงอายุอื่นหรือมีอาการมาก จำเป็นต้องสืบค้นหาสาเหตุเพื่อให้การรักษาตามสาเหตุต่อไป ส่วนมะเร็งเต้านมมักเป็นข้างเดียว คลำได้เป็นก้อนแข็งและก้อนมีขนาดโตขึ้น 

อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชายท่านใดมีอาการผิดปกติที่เต้านม เพื่อความสบายใจ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไป 

เครดิต: healthtoday.net
ขอบคุณข้อมูลจาก : rak-sukapap.com

ใกล้เคียง

รู้ตัวหรือไม่ว่าคุณกำลังบำรุงผิวหน้าแบบผิดๆอย


8 วิธีกินช็อกโกแลตอย่างนี้สิ ไม่อ้วน !


How to แต่งหน้าลุค Kendall Jenner เซเลบที่ฮอต


วิธีเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด


กล่องใส่เครื่องสำอางค์ชิคๆ ที่สาวๆอยากได้


ทำงี้ก็ไม่ได้ผลน่ะสิ! 10 ข้อผิดพลาดที่สาวๆมัก


แปะไว้เลย ! คอกาแฟห้ามพลาด !..รู้หรือไม่? เวล


10 Tutorials สอนคัดเบ้าตาเน้นๆ แบบฝรั่ง!!


5 เทรนด์การแต่งหน้าสุดฮอต


สูตร Dark Chocolate Salt&Caramel Oreo Pie อร่


15 ทรงผมรับซัมเมอร์ สำหรับสาวผมยาว จัดไปครึ่ง


วิธีกำจัดถุงใต้ตาให้ลางเลือน ได้ผลดีมากขอบอก


แฟชั่นสวยใส ดาร์ลิ่ง น้องสาวคนเล็กจาก ปดิวรัด


10 ปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณเป็นพว


7 กิจกรรม ทำผอม! เบิร์นได้ง่ายๆ แบบไม่รู้สึกว


หน้ามันแต่ไม่หวั่นใจ!! 3 สิ่งที่จะทำให้ ?สาวผ


ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา


แฟชั่นเสื้อกั๊กแขนกุด อีกหนึ่งไอเท็มที่สาวๆคว


PLAY NO MORE กระเป๋ายอดฮิตของเซเลบ ถ้าไปเกาห


ที่นอนที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริ


10 อาหาร "ดีท็อกซ์" ร่างกาย ขับของเสีย-ทานง่า


ขี้เกียจสระผมต้องดู! วิธีทำดรายแชมพูใช้เอง!!


ถูกที่สุด! 8 วิธีเพิ่มความสวย ที่ใคร ๆ ก็รู้


12 อาการ ที่บอกว่าตับของคุณใกล้พังแล้ว! สังเก


วิธีรักษาสมรรถภาพให้แข็งแกร่งในช่วงที่หยุดพัก


ติดกาแฟแล้วทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด!


ไข่ตุ๋นญี่ปุ่นไมโครเวฟ ถึงแก๊สหมดชุดนึ่งพังก็


เวลาว่าง 15 นาที หาได้ไม่ยาก ลองทำตามนี้ดูสิ


ใครนอนกรนยกมือขึ้น! แนะนำเลย สูตรสมุนไพรแก้นอ


จะเกิดอะไรขึ้นกับผิวเราบ้างนะ ถ้าไม่ล้างหน้าถ


ปัญหาเท้าเหม็น ไม่ว่าใครก็เป็นได้ค่ะ 5 วิธีง่


?แป้งเด็ก+น้ำผึ้ง+นมสด? สามสหายรวมพลังเสกสิวใ


9 ท่าออกกำลังกาย เบิร์นเน้น ๆ 200 กิโลแคลอรี


ง่ายชะมัด! วิธีใช้น้ำมะนาวลบรอยตีนกา แบบไม่ต้


ทำสีผมผิดชีวิตเปลี่ยน!! มาดู วิธีแก้สีผมสว่าง


ทึ่งมากๆ วิธีรักษาสิวให้หายขาด แค่ใช้สิ่งนี้เ


วิธีแก้รักแร้ดำ คืนวงแขนขาวด้วยวิธีง่ายๆ!


เป็นสิวก็ใช้แป้งพัฟได้ แต่ต้องเป็น 7 ตัวนี้เท


วิธีลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนง่ายๆ ด้วยวิธีธรรมชาต


อย่ารู้ช้าไป!! รวมสูตรผงพิเศษ ที่เขาว่าดี ใช้


ไม่น่าเชื่อ !! สูตรแก้มือเหี่ยวๆ..เหมือนมือคน


ขาเนียนสวย!! ด้วยสูตรแว๊กซ์ขนขา เนียนใสไม่เจ็


ชวนสาวๆ เข้าครัวทำเมนูเด็ดที่ทำง่ายสุดๆ 'สปาเ


6 ท่าโยคะฝึกการหายใจ ที่ช่วยให้น้ำหนักคุณลดอย


อย่ายอมแพ้!!..ลดหน้าสิว ผิวมันได้ง่ายๆ ด้วยขอ


หอยแมลงภู่อบใบโหระพา แซ่บง่าย ๆ แค่อบด้วยหม้อ


กันแดดอย่างเดียวคงไม่พอ!! 7 สุดยอดอาหารปกป้อง


เทรนด์สีเล็บรับฤดูหนาว เก๋โดนใจทุกแบบ!! ชอบแบ


วิธีลดเซลลูไลท์ต้นขา หน้าท้อง สะโพก แต่ละจุดต


ป่วยไม่ป่วยก็ดูเอา!! 6 อาการเจ็บป่วยที่สังเกต


เก๋ไก๋น่ากินสุดๆ!! ไข่ห่อแฮมทรงเครื่อง คุณก็ท


BB & CC ครีม ของดีในเซเว่น ราคาหลักสิบ


7 เหตุผลที่ควรตัดหน้าม้า บอกเลยว่าทรงนี้มีดีก


แก้ไขอาการหิวบ่อยในช่วงมีประจำเดือน ด้วย 7 ว


"Pizza Tots" โฮมเมดแบบง่ายๆ ไส้ชีสแบบยืดๆ มาล


กินดีๆพี่พุงหายภายใน 7 วัน !! ทำได้จริงๆน่ะเห


เสก อกไข่ดาว เป็นสาวอกไข่เจียวฟู แค่รู้วิธีเล


ฮิปๆกันไป!! 4 วิธีแมทช์เสื้อผ้า ให้สวยเก๋สไตล


แฟชั่นไอคอนกับสไตล์การแต่งตัวของ สาวๆ Blackpi


8 ข้อควรรู้ ในการใช้ครีมกันแดดที่ดี ให้มีคุณภล่าสุด
4 ราศีนี้ระวังให้ดีมีเกณฑ์โดนชักดาบ

4 สัญญาณว่าเขาต้องการไปจากคุณ ?

เผย 8 สเปคที่ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนมากที่สุด

เปิดตำนานความเชื่อสุดสยอง "ผีปอบ" ที่หลายๆคนเคยได้ยิน อ่านแล้วขนลุก แทบไม่อยากจ

8 เคล็ดลับเปิดใจกว้างสำหรับการมีความรักครั้งใหม่ในปีนี้

รู้ตัวหรือไม่ว่าคุณกำลังบำรุงผิวหน้าแบบผิดๆอยู่

8 วิธีกินช็อกโกแลตอย่างนี้สิ ไม่อ้วน !

ทุกข์ไฉน ใครจะรู้เมื่อถูกคนรักทิ้ง

แค่กล้วยต้มก่อนนอนทุกวัน ทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปขนาดนี้ บอกเลยห้ามพลาด !

การแสดงออกบางครั้งมันก็บ่งบอกอะไรได้มากกว่าคำพูดซะอีก!! วิธีสยบผู้ชายอยู่หมัดโดย

How to แต่งหน้าลุค Kendall Jenner เซเลบที่ฮอตที่สุดในยุคนี้!!

วิธีเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด

กล่องใส่เครื่องสำอางค์ชิคๆ ที่สาวๆอยากได้

9 ช่วงเวลาดีๆ ที่พบได้ในความ 'โสด' !!

คาถา มัดใจ

8 สัญญาณรักล่ม จะรับได้ไหม หรือทำได้แต่หลอกตัวเอง?

10 เรื่องที่คนสมหวังในความรักเค้าทำกัน

ทำงี้ก็ไม่ได้ผลน่ะสิ! 10 ข้อผิดพลาดที่สาวๆมักทำเวลาไปฟิตเนส!

เช็คดวงรายวัน 20 มกราคม 2560

แปะไว้เลย ! คอกาแฟห้ามพลาด !..รู้หรือไม่? เวลาที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ คือเวลาน

10 จุดของสาวๆ ที่ผู้ชายชอบมอง

ทายนิสัยจากท่าทางการนั่ง

ควรมีติดไว้!! ลูกบอลดับเพลิง ฝีมือคนไทยติดอันดับผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมระดับโลก

10 Tutorials สอนคัดเบ้าตาเน้นๆ แบบฝรั่ง!!

4 นักษัตรที่ความรัก ฟิน และ ปังหนักมาก!

5 เทรนด์การแต่งหน้าสุดฮอต

สูตร Dark Chocolate Salt&Caramel Oreo Pie อร่อยไม่ง้อเตาอบ

15 ทรงผมรับซัมเมอร์ สำหรับสาวผมยาว จัดไปครึ่งเดือนไม่ซ้ำ!

คุณเป็นคนแบบไหน? ทายได้จากผลไม้โปรด

ดูดวงสมพงษ์ของคู่รัก จากลำดับการเกิด "ลูกคนโต คนกลาง คนเล็ก"

วิธีกำจัดถุงใต้ตาให้ลางเลือน ได้ผลดีมากขอบอก

แฟชั่นสวยใส ดาร์ลิ่ง น้องสาวคนเล็กจาก ปดิวรัดา

10 ปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณเป็นพวกโลกส่วนตัวสูง

7 กิจกรรม ทำผอม! เบิร์นได้ง่ายๆ แบบไม่รู้สึกว่าออกกำลังกาย!

ใครมีอาการเหล่านี้รีบไปหาหมอด่วน!! 6 สัญญาณเตือนที่บอกว่าไตของคุณมีสภาวะผิดปกติ

หน้ามันแต่ไม่หวั่นใจ!! 3 สิ่งที่จะทำให้ ?สาวผิวมัน? ภูมิใจในผิวหน้าของตัวเอง!!

เพราะผู้หญิงชอบให้เอ่ยปากชม และมันคือไม้ตายเด็ดหัวใจผู้หญิงทุกคน

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา

วิธีตีเนียนเข้าหาผู้ชายที่แอบปิ๊ง

แฟชั่นเสื้อกั๊กแขนกุด อีกหนึ่งไอเท็มที่สาวๆควรมีติดตู้ไว้!!

PLAY NO MORE กระเป๋ายอดฮิตของเซเลบ ถ้าไปเกาหลีต้องซื้อ!!

ที่นอนที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงหรือไม่?

โหงวเฮ้งปาก แบบไหนกันนะ ? เรียกทรัพย์ เรียกคนเมตตา

10 อาหาร "ดีท็อกซ์" ร่างกาย ขับของเสีย-ทานง่ายถ่ายคล่อง

วิธีดูแลความรัก แบบคนสมัยก่อนที่ควรเอากลับมาใช้!

หลายคนไม่เคยรู้ ตำลึงตัวผู้ กับ ตำลึงตัวเมีย แตกต่างกันอย่างไร?

ราศีใดช่วงนี้ โสดจนขึ้นคานแล้วจะรุ่ง

ชีวิตคู่กับเรื่องบนเตียงสำคัญแค่ไหน ?

กระจ่างเลย!! วิธีลดความอ้วน ด้วยการกินปลา ได้ผลจริงรึเปล่า อ่านแล้วจะรู้เลย!!

ส่องภาพปัจจุบัน หนูน้อยลูกครึ่งเกาหลี ที่เศรษฐีดูไบขอรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม น่า
#ครีมหน้าใส #น้ำผลไม้ผิวขาว #ดวงเนื้อคู่ #ดวงโชคลาภ #รีวิวเครื่องสำอาง #สกินแคร์ญี่ปุ่น #เลขนำโชค #ครีมทาส้นเท้าแตก #วิธีแต่งหน้า #ผงพิเศษ #ราศีเมษ #ดาราญี่ปุ่น #เทคนิคการถ่ายภาพ #วิธีแก้เมา #ซิทอัพ #ไปเที่ยวเวียดนาม #อาการเมารถ #ช่องเม็ก #ความหมายของประโยค #ขอแสดงความยินดี #พื้นหลัง #พระราชกรณียกิจ #การนำความร้อน #คาถา #เที่ยวยุโรป #น้องต้นข้าว #ยาคุมฉุกเฉิน #หนังชีวิต #การโอนย้าย #สายการบินนกแอร์ #รายการทีวี #ทรงผมผู้ชาย #เสียความรู้สึก #วิธีเขียนขอบตา #ไร่นาสวนผสม #วิธีเพิ่มน้ำหนัก #สมุนไพรต้านมะเร็ง #วิสาขบูชา #โมเม #ที่เที่ยวนครนายก
ข่าววันนี้ ข่าวดารา ข่าวกีฬา อาชญากรรม ดูดวง ความรัก ผู้หญิง ท่องเที่ยว กระทู้เด็ด
www.siamok.com