ใคร คือผู้ที่มีพญาครุฑคอยคุ้มครองอยู่! เช็คด่วน

5,978


เชื่อกันว่า ผู้ที่สัมผัสกับพญาครุฑและพญานาคได้นั้น มีอยู่จริง แต่ผู้ที่จะสามารถสัมผัสได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือผูกพันกันมาก่อน ซึ่งมีหลายคนที่มีองค์พญาครุฑคอยคุ้มครองอยู่
ที่มา Chaowalit Kudwongkaew

ใกล้เคียง