ฮวงจุ้ยบ้าน บริเวณหน้าบ้านไม่ควรมีกองขยะ

3,460


สมัยนี้บ้านแต่ละแห่ง นอกจากไม่สามารถจัดวางผังบ้านให้ดูถูกหลักฮวงจุ้ยได้แล้ว กองขยะเป็นสิ่งที่หลายบ้านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากระยะห่างของบ้านแต่ละหลัง ยิ่งถ้าหากจัดเป็นในบริเวณหมู่บ้านด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้หลีกเลี่ยงได้ลำบากเช่นกัน เพราะนอกจากการจัดเก็บขยะให้อยู่เป็นที่เป็นทางแล้ว ก็ยังต้องคอยมีบางสิ่งบางอย่างมาทำให้กองขยะต้องกระจัดกระจาย อย่างเช่น สุนัขที่คอยจะมาคุ้ยเขี่ยกองขยะเป็นประจำ ดังนั้นตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว หากบริเวณหน้าบ้านของคุณหรือบริเวณรอบๆ ตัวบ้าน มีเศษวัสดุที่เหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และยังรวมไปถึงกองขยะ กองอยู่รกเต็มไปหมด จะส่งผลให้คุณและคนในบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะโรคหัวใจ นอกจากนี้ อาจเกิดเรื่องขโมยหรือโจรที่มาดักแอบซุ่มเก็บของเก่าไปขาย ดีไม่ดีอาจจะล่วงเกินมาถึงบ้านคุณได้ นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
ดังนั้น หากมีกองเศษวัสดุหรือกองขยะอยู่หน้าบ้าน คุณควรเก็บไปทิ้งให้หมด หรือจัดให้เป็นระเบียบ ส่วนขยะก็ควรจะเผาเสียไม่ควรเก็บสะสมไว้ เพราะนอกจากจะสกปรกแล้ว กลิ่นอาจเข้ามารบกวนคนในบ้านได้เช่นกัน

ใกล้เคียง