ตามรอย "ที่ที่พ่อไป" ผุดไอเดียนำภาพถ่ายอดีต..สู่ปัจจุบัน สถานที่ที่ในหลวงเคยเสด็จฯ

  ย้อนรอยสถานที่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปเยือน ทุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำและเรื่องราวมากมาย

         

แม้ว่าปวงชนชาวไทยจะสูญเสีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อันเป็นที่รักยิ่งไป

แต่พระมหากรุณาธิคุณมากมายที่พระองค์ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทำ

เพื่อพสกนิกรมาเนิ่นนานกว่า 70 ปีนั้น

จะยังคงเป็นที่จดจำและอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป

?

          ล่าสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เจ้าของเฟซบุ๊กชื่อ James Apisit

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องจากตลอด 70 ปีที่ผ่านมา

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยได้นำไอเดียจากการทำ

Dear Photograph หรือการนำรูปถ่ายในอดีตไปถ่ายเทียบกับสถานที่ในปัจจุบัน

มาใช้กับภาพถ่ายของในหลวง รัชกาลที่ 9

พร้อมทั้งมีคำอธิบายเหตุการณ์ในภาพมาให้ชมด้วย โดยภาพเซตนี้มีชื่อว่า "ที่ที่พ่อไป"

       ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นยูงทอง ณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529 ผ่านมาถึง

30 ปี แล้วด้วยกัน

ต้นไม้ที่พ่อปลูก ภาพในหลวงทรงรดน้ำต้นยูงทอง เกือบ 30 ปีผ่านไป ต้นสูงใหญ่ขึ้นเยอะเลย

     ในหลวง รัชกาลที่ 9

เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่องเข้านา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2539 จังหวัดอยุธยา

ปัจจุบันมีการปรับปรุงประตูน้ำใหม่ แทบไม่เหลือเค้าเดิมแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า คือจุดนี้ที่ในหลวงเสด็จฯ มา เมื่อเกือบ 21 ปีที่แล้ว

    ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับ ณ

ห้องรับรอง ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ซึ่งในหลวงเสด็จฯ

มาบริเวณนี้หลายครั้ง

เพราะที่นี่คือแก้มลิงที่คอยรับน้ำเหนือเพื่อชะลอน้ำท่วม

      ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ทรงเคียวเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่ทุ่งมะขามหย่อง

จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2539

จากที่ทรงปล่อยน้ำจากประตูน้ำเข้าทุ่งนา (ภาพก่อนหน้านี้) ท่านจึงเสด็จฯ

มาเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นผลผลิตจากการปล่อยน้ำของพระองค์ท่าน

    ภาพคุ้นเคยที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงถ่ายภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงเคียวเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง 24 พฤษภาคม 2539

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (เกือบ 2 ปีที่แล้ว) ในหลวง รัชกาลที่ 9

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์

    13 มกราคม 2558 เวลา 17.29 น. ในหลวง รัชกาลที่ 9

ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

และทรงทอดพระเนตรทัศนียภาพสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยาที่บริเวณริมเขื่อน

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับยังที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลศิริราช

      15 กรกฎาคม 2520 ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

หลังพระองค์ทรงจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2520

     1 กันยายน พ.ศ. 2558 ในหลวง รัชกาลที่ 9

เสด็จพระราชดำเนินประทับรถพระที่นั่งไปยังร้านโกลเด้นเพลซ ชั้นบี

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

   15 กรกฎาคม 2520 หน้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลวง

รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2520

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

และพระองค์โสม ทรงร่วมฉายพระรูปด้วย

ขอบคุณเรื่องราวและภาพจาก เฟซบุ๊ก James Apisitบทความแนะนำ