ทริปดำน้ำตื้น ชมปะการัง หมู่เกาะชุมพร

ได้มาดำน้ำตื้นที่ชุมพรอีกครั้ง เลยนำรูปมาให้เพื่อนๆ ดูครับ เริ่มดำน้ำตื้นที่หมู่เกาะง่าม

ฝ่ามือพระพุทธเจ้าเกาะง่ามใหญ่บทความแนะนำ