มาชิมของอร่อยในงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญมาลองลิ้มชิมกระท้อนเลิศรส ลูกใหญ่ดั่งมะพร้าวน้ำหอม เนื้อฟูนุ่มดั่งปุยฝ้าย รสหวานปานน้ำผึ้ง เปลือกแช่อิ่มชุ่มคอชื่นใจ ภายในงาน"เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี          นายอรรถพล  วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ (ททท.) สำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า "กระท้อน" เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี ซึ่งนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตในแต่ละปีจะมีคุณภาพและรสชาติหวานนุ่มเป็นที่นิยมของตลาด จึงทำให้ผลผลิตดังกล่าวสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมากและในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ทางจังหวัดลพบุรี จึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง และ ททท.สำนักงานลพบุรี กำหนดจัดงาน "เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558" ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง  6 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนของจังหวัดลพบุรีให้อยู่ในความนิยมของตลาด อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกระท้อน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืน การจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี นอกจากจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกระท้อน ที่จะได้นำเสนอคุณภาพของผลผลิตออกมาจัดแสดงและจำหน่ายในช่วงนี้แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้รับโอกาสอันดีในการเลือกซื้อกระท้อนที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ได้โดยตรงจากสวนภายในงานที่จัดขึ้น


           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ยังจะสามารถไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานได้ ดังนี้  สักการะ "ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ" สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนมาเที่ยวลพบุรีไม่ควรพลาด อีกทั้งยังได้เห็นความน่ารักซุกซนของฝูงลิง  ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด, ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองลพบุรีสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมชมศิลปโบราณวัตถุที่มีคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ พระราหูเต็มองค์ทรงครุฑ เพื่อเสริมสร้างบารมี เพิ่มความโชคดีและมีลาภ ณ วัดป่าธรรมโสภณ เป็นต้น

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. บทความแนะนำ